Spotkanie uczestników sesji wiosennej

Coroczne spotkanie uczestników Wiosennej Sesji Grantowej odbędzie się na FUW w piątek 7 czerwca w godzinach 16:00 – 19:30 w sali 1.01. Naszym gościem będzie dr Izabela Skwira-Chalot, adiunkt Instytutu Fizyki Doświadczalnej, która przygotowała dla nas wykład zatytułowany

Zastosowanie fizyki jądrowej w medycynie

Streszczenie: Rozwój fizyki jądrowej, zachodzący nieustannie od dziesięcioleci, przyczyniósł znaczący postęp w diagnostyce i terapii medycznej, dając lekarzom nowe narzędzia do walki z chrobami nowotworowymi i innymi zmianami patologicznymi. Podczas wykładu opowiem m.in. o promieniowaniu X, promieniotwórczości, promieniowaniu jonizującym i jego oddziaływaniu z materią oraz przedstawię najpowszechniejsze zastosowania fizyki jądrowej w medycynie, bez których diagnostyka i leczenie wielu chorób nie byłyby możliwe.

Program spotkania:

16:15-17:15 Wykład.

17:15-18:15 Sesja Posterowa.

18:30-19:30 Wystąpienia Uczestników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *