Spotkanie uczestników Jesiennej Sesji Grantowej

Za nieco podnad tydzień uczestnicy Jesiennej Sesji Grantowej spotykają się na FUW, żeby poznać się i porozmawiać o swoich projektach. Nasze spotkanie rozpocznie się od wykładu dr hab. Beaty Wielgus Kutrowskiej. Serdecznie zapraszamy!

Mikroskopia krioelektronowa w badaniach delikatnych struktur biomolekuł

Odnosząc się do wypowiedzi Noblisty z 2008 roku, Martina Chalfiego: „Im więcej możemy zobaczyć tym więcej wiemy” – na wykładzie opowiem o rozwoju metod mikroskopowych od mikroskopii optycznej do krioelektronowej i zastosowaniu tej drugiej do badania makromolekuł biologicznych.

Pierwszy mikroskop optyczny powstał ok. roku 1590. Mimo entuzjastycznych opinii, że obserwacja coraz mniejszych obiektów będzie możliwa poprzez doskonalenie układu optycznego nie udało się zaobserwować obiektów o wielkości mniejszej niż długość fali światła widzialnego. Krokiem naprzód była konstrukcja mikroskopu elektronowego w pierwszej połowie XX wieku, jednak nie nadawał się on do badania delikatnych struktur biomolekuł. Dopiero zastosowanie specjalnego sposobu przygotowania próbki poprzez gwałtowne ochładzanie do temperatury poniżej -170oC i opracowanie odpowiedniej metody analizy danych spowodowało, że mikroskopia krioelektronowa znalazła zastosowanie w obrazowaniu makrocząsteczek biologicznych. Pomysł okazał się tak trafny, że w 2017 uhonorowano Nagrodą Nobla trzech naukowców „za opracowanie kriomikroskopii elektronowej wysokiej rozdzielczości do ustalania struktury biocząsteczek w roztworze”.

Typowy obraz uzyskiwany w mikroskopie krioelektronowym i uzyskana tą metodą struktura rybosomu opublikowana w pracy  Li W, Liu Z, Koripella RK, Langlois R, Sanyal S, Frank J., Sci Adv. 2015 May 1;1(4):e1500169.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *