Się kręci! – budujemy model silnika elektrycznego

Szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 154 im. P.E. Strzeleckiego

Zadaniem projektu jest wykonianie dwóch modeli silników elektrycznych o różnych konstrukcjach. Jeden model będzie posiadał wirnik obracający się w polu magnetycznym magnesów stałych, drugi zaś wyposażony będzie w cewki wytwarzające wymagane pole. Silniki posłużą jako pomoc dydaktyczna do zilustrowania ważnych zjawiski i praw fizyki oraz do zdefiniowania charakterystyk urządzenia. Planuje się przeprowadzić cztery eksperymenty: 1. Zależność kierunku obrotów od polaryzacji napięcia zasilającego; 2. Odwracalność maszyn prądu elektrycznego; 3. Zamiana pracy prądu elektrycznego na pracę mechaniczną, straty w silniku; 4. Różnice w dzaiłaniu silnika szeregowego i bocznikowego, wyznaczanie charakterystyk.

Opiekunowie projektu: Przemysław Słota, Jolanta Glinka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *