O projekcie (2018/2019)Dla kogo

„Ochota na naukę” to program przeznaczony dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym. Zapraszamy uczniów od siódmej klasy szkoły podstawowej aż do matury zainteresowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi, którzy mają pomysł na własne badania lub inne działanie związane z nauką, ale nie mają za co i gdzie go realizować.


Co robimy

Działamy jako operator grantów, to znaczy organizujemy konkurs na ciekawe projekty związane z naukami przyrodniczymi. Wybieramy najlepsze pomysły i wspieramy je finansowo do wysokości 4000zł. Projekty mogą dotyczyć badań naukowych w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, działań popularyzatorskich, opracowania fajnych doświadczeń, które można będzie przeprowadzać na przykład w szkole. Może to być także coś co nie przyszło nam do głowy, ale związane jest z matematyką, fizyką, chemią lub biologią i ma charakter naukowy lub edukacyjny. 

Co oferujemy 

Oprócz wsparcia finansowego oferujemy pomoc w znalezieniu odpowiedniego do tematu opiekuna naukowego. Dla opiekunów naukowych przewidujemy niewielkie wynagrodzenie. Zespoły projektowe będą mogły korzystać z Przestrzeni Wspólnego Namysłu, czyli pomieszczeń przeznaczonych na rozmowy, dyskusje i pracę, a także z laboratoriów należących do studenckich pracowni fizycznych. W ich skład wchodzą nowocześnie wyposażone pracownie mechaniczne, optyczne, elektroniczne. Znajdują się tam między innymi drukarki 3D, skaner, drukarki do drukowania na dużych powierzchniach i wiele innych nowoczesnych urządzeń laboratoryjnych. Każdy z projektów zakończy się przygotowaniem plakatu naukowego i prezentacji, które zostaną przedstawione na specjalnej konferencji w czerwcu. Planujemy sfinansowanie 15 projektów: 5 w sesji jesiennej i 10 w sesji letniej. 


Czego się można nauczyć

Życie badaczy to nie tylko praca naukowa ale także zdobywanie na nią pieniędzy oraz publikowanie i upowszechnianie uzyskanych wyników. Prowadząc własny projekt w ramach programu „Ochota na naukę” nie tylko przeprowadzicie własne działania naukowe ale także nauczycie się pisać wniosek o grant, przygotujecie plakat naukowy i wystąpienie na konferencji. Być może uda Wam się spotkać ciekawych ludzi, nawiązać znajomości, przyjaźnie i współpracę. A za jakiś czas może zechcecie dołączyć do społeczności Kampusu Ochota jako studenci. 

Zapraszamy!

 

Nasze przykładowe pomysły

Tor powietrzny do badania ruchu bez tarcia: Tor można skonstruować własnymi siłami, bądź zakupić ze środków grantowych. Projektowanie eksperymentów z jego udziałem może być fajną zabawą i jednocześnie pozwoli w praktyce sprawdzić podstwowe prawa mechaniki (autor pomysłu: dr hab. Aneta Drabińska).

Doświadczenia wykonane przez Perkinsa i Doolittle'a: Phys.Rev. 60, p. 811 (1941) i 66, p. 21 (1944) Doświadczenia pokazały nieoczekiwany wpływ prądu na namagnesowanie: przepływ prądu zwiększał namagnesowanie w kierunku równoległym do prądu. Najprawdopodobniej nikt do tej pory nie opublikował wyjaśnienia, dlaczego tak się działo. Sami autorzy publikacji opisali tylko, co wyszło. Do wykonania doświadczenia użyto metalowej rurki (raz żelaznej, raz niklowej), cewki, źródła prądu, galwanometru balistycznego, opornicy i przewodów. Dziś pewnie zamiast galwanometru można by użyć układu elektronicznego i rejestrować wyniki z użyciem komputera. Zadanie może polegać na powtórzeniu doświadczenia lub próbie wykonania dodatkowych badań, które by umożliwiły ustalenie przyczyny uzyskanych wyników. (autor pomysłu: mgr Jerzy Tarasiuk)

Detekcja promieniowania beta i gamma przy użyciu fotodiody: Pojawiają się w Internecie informacje o wykrywaniu promieniowania beta, bądź gamma przy użyciu zwykłej fotodiody. Obszerne opisy pochodzą na przykład z prac kół studenckich. Wydaje się, że jonizacja wytwarzana przez to promieniowanie jest znacznie mniejsza od szumów, ale może w specyficznych warunkach (napięcie bliskie napięcia przebicia) jest inaczej, i zwykła fotodioda wykrywa to promieniowanie. A może obserwowany sygnał pochodził raczej z szumów cieplnych? Zadanie polegało by na wyszukaniu takich informacji, wybraniu spośród nich najbardziej wiarygodnych i próba ustalenia, czy opisana detekcja promieniowania beta/gamma jest możliwa - a jeśli tak, to w jakich warunkach najlepiej wychodzi (autor pomysłu: mgr Jerzy Tarasiuk)

Eksperyment Fizeau: pomiar prędkości światła w płynącej wodzie (autor pomysłu: prof. dr hab. Andrzej Wysmołek)